Φαρμακευτικά & Κτηνιατρικά Προϊόντα
Η εταιρία μας
Η Α. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. είναι μία αμιγώς Ελληνική Εταιρία
που δραστηροποιείται στο χώρο της αντιπροσώπευσης
φαρμακευτικών και κτηνιατρικών προϊόντων από το 1957.
Τα προϊόντα της Εταιρίας είναι φάρμακα υψηλής ποιότητας
με συνεχή παρουσία για περίπου 30 έτη στην Ελληνική Αγορά.